Природно-математички

Друштвено-језички

У првој години школовања, оба смера су програмски идентична што се тиче предмета као и броја часова.

Надаље у II, III и IV разреду, број часова се мења у корист једног или другог смера, што оправдава и опредењеље ученика за жељене науке.

Иначе, поред латинског језика, у нашој школи су заступљени  енглески, руски и француски језик.